Regulamin

Domki Kunice
Regulamin
DANE FIRMY: XXX

I. Postanowienia ogólne
1. Firma "Nazwa Firmy" (dalej: Firma)
świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń
wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach
24 godziny na dobę.
2. Prowadzącym Firmę jest "Imię I Nazwisko" (NIP:
"Numer NIP"),
"adres" "adres url strony"
3. Kontakt z Firmą we wszelkich sprawach odbywa się telefonicznie pod numerem
"numer telefonu" albo mailowo: "adres email"
4. Pobyt w wynajętym apartamencie oznacza znajomość i akceptację poniższego
Regulaminu.
5. Na terenie apartamentu oraz całego obiektu w jakim apartament się znajduje
zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i
reklamowych bez zgody zarządcy apartamentu.
6. Firma nie zezwala na organizację spotkań masowych na terenie wynajętego
obiektu, w tym zwłaszcza wieczorów kawalerskich i panieńskich, spotkań
kibiców.
7. Firma "nazwa firmy" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
lub zgubione przez Gości na terenie obiektu, w tym rzeczy pozostawione w
pojazdach silnikowych.
8. Polityka prywatności RODO przesyłana jest wraz z umową rezerwacji.
9. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Gościa uważa się każda osobę, która
dokonała zameldowania w obiekcie w związku z dokonaną rezerwacją
apartamentu i korzysta z jego pobytu w oznaczonym czasie.
II. Zasady zakwaterowania
1. Rezerwacja apartamentów dokonywana może być wyłącznie telefonicznie,
mailowo lub stronę "adres url strony"
2. Po dokonaniu rezerwacji przesłana zostaje na podany adres email umowa
rezerwacji, z którą należy się dokładnie zapoznać i ją zaakceptować.
3. Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę prawną – podmiot który będzie
dokonywać płatności oraz na którego zostanie wystawiona końcowa faktura
VAT lub paragon.
4. W momencie złożenia rezerwacji pobierane będzie 30% ceny za
zakwaterowanie - zaliczka. Termin wpłaty tej kwoty zostanie ustalony
indywidualnie i będzie zawarty w umowie rezerwacji.
5. Pozostała kwota, tj. 70% ceny zakwaterowania, opłacona musi zostać przy
zameldowaniu w dniu przyjazdu do apartamentu. Zapłata może być dokonana
gotówką, przelewem natychmiastowym lub przelew na telefon. Ewentualnie
pozostałe 70% ceny zakwaterowania może zostać wpłacone na konto, na które
wpłacany był zadatek, przed przyjazdem po wcześniejszym powiadomieniu
Firmy.
6. Możliwe jest opłacenie całej rezerwacji w drodze przelewu bankowego.
Wówczas Gość przy zameldowaniu okazuje dowód uiszczenia opłaty za pobyt.